Dagvaarding zedendelict

De strafrechtadvocaat - gerechtshof-1

Zedenzaken/Ontucht

Bent u opgepakt voor aanranding, verkrachting of een andersoortig zedendelict, of heeft u daarvoor een dagvaarding voor de politierechter of de meervoudige kamer ontvangen?

Of u nu schuldig bent of niet doet voor ons niet ter zake; De strafpleiters van Cura zijn gespecialiseerd in zedendelicten en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer.

Zedenzaken

Onder zedenzaken wordt verstaan misdrijven betreffende “de zeden”. U moet denken aan aanrandig, ontucht, verkrachting, potloodventerij, bezit of het vervaardigen van kinderporno. Uit de media zijn natuurlijk de grote, spraakmakende zedenzaken bij het grote publiek bekend. Toch is dit maar het topje van de ijsberg. In alle lagen van de bevolking komen zedenzaken voor, sommige ernstig, sommige minder ernstig. In veel gevallen is de beschuldiging terecht, maar er zijn talloze gevallen waarbij de beschuldiging niet terecht is, of wordt aangedikt. Omdat het veelal om 1-op-1 situaties gaat, is de waarheid niet altijd even gemakkelijk te reconstrueren. Er zijn veel motieven te bedenken om een wat “aangedikte” of zelfs soms ronduit valse aangifte te doen. U kunt denken aan wraakmotieven, spijtoptanten, of schaamte.

Of u nu terecht wordt beschuldigd, of onschuldig bent, het is uitermate belangrijk om direct contact te zoeken met Cura Advocaten. U krijgt dan van begin af aan de belangrijke coaching en ondersteuning in uw zaak. Er telt voor ons maar één belang: úw belang.

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Schakel dan direct een van onze strafrechtadvocaten in.