Dagvaarding drugsdelicten

De strafrechtadvocaat - bord-rechtbank-1

Verboden drugsbezit / overtreding Opiumwet

Bent u opgepakt voor verboden drugsbezit, heeft u een dagvaarding ontvangen wegens overtreding van de Opiumwet? Of u nu schuldig bent of niet doet voor ons niet ter zake; De strafpleiters van de destrafrechtadvocaat zijn gespecialiseerd in drugsdelicten en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer.

Drugsbezit

In het algemeen geldt dat het in Nederland verboden is om drugs bezitten, te vervoeren en te vervaardigen. Politie en justitie houden zich voornamelijk bezig met het opsporen en vervolgen van het vervoer/ bezit/vervaardigen van (hard)drugs. Daarnaast is het ook verboden om hasj of weed te bezitten. Met betrekking tot deze softdrugs geldt er echter een gedoogbeleid. Alhoewel het in bezit hebben van hasj en weed strafbaar is, wordt bezit bij kleinere hoeveelheden niet vervolgd. In Nederland is het toegestaan om tot 5 gram softdrugs te bezitten. Wanneer u tussen de 5 en 30 gram softdrugs bezit, kunt u strafrechtelijk worden vervolgd. Bij bezit van meer dan 30 gram softdrugs kan u zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd.

Het beleid bij bezit van harddrugs is strenger.

Zo wordt ook het bezit van de kleinere hoeveelheden harddrugs aangepakt. De straffen op het bezit/vervaardigen of vervoeren van harddrugs zijn fors. Het is dan ook in uw belang om u te laten bijstaan door een strafrechtspecialist. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) kost u dit alleen een (kleine) eigen bijdrage.

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Schakel dan direct een van onze strafrechtadvocaten in.