Formele Kantoor Informatie

CURA Advocaten is een samenwerkingsverband tussen natuurlijke personen. Elke overeenkomst van opdracht wordt louter en alleen gesloten tussen cliënt en de betreffende advocaat. De werkzaamheden worden verricht voor een standaarduurtarief van € 185,00 excl. BTW (= € 223,85 incl. BTW). In overleg is een ander uurtarief mogelijk, bijvoorbeeld wegens spoedeisend belang, het belang van de zaak, of een bestendige relatie met de cliënt, één en ander uitsluitend ter beoordeling van de behandelend advocaat.

Op alle overeenkomsten gesloten met één van de onder de handelsnaam CURA Advocaten werkzame advocaten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze staan vermeld op de achterzijde van het briefpapier. Op verzoek wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden, hetzij digitaal, hetzij per reguliere post.

Het kantoor hanteert een interne klachtenregeling. De interne klachtbehandelaar is mr F.H. Gart. Klachten kunnen aan hem gericht worden. Voor het indienen van een klacht verwijzen wij u naar de interne klachtenregeling. Op verzoek wordt een exemplaar van de interne klachtenregeling kosteloos toegezonden, hetzij digitaal, hetzij per reguliere post.

De advocaten van Cura zijn aangesloten bij en staan onder toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten

 

Cura Advocaten

Westersingel 52
(derde verdieping)
Postbus 1749
8901 CA Leeuwarden

Tel: 058- 2011911
Fax: 058- 2011900

e-mail:
info@cura-advocaten.nl